Zon en wind beleid – Uw mening gevraagd!

2020-12-12T15:37:03+01:00 8 december 2020|Nieuws|

Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen die het geweldig vinden om uit te kijken op windmolens. En zonnevelden zijn niet veel populairder, aangezien hierdoor veel kostbare landbouwgrond verloren gaat.

Maar wat als je nu geen keuze hebt?
Voor 1 juni 2021 moet regionaal vastgesteld worden welke grootschalige projecten in de Gemeente Buren zullen bijdragen aan het behalen van de doelen voor 2030 voor het opwekken van zon- en windenergie in de provincie Gelderland. Hierbij gaat het dus niet zo zeer om de vraag of we zon- en windenergie willen opwekken, maar hoe we aan de eisen van de provincie zullen voldoen.

Beleidsnota wind en zon
Tijdens de voorbespreking van de raad op 1 december jl. is de beleidsnota wind en zon besproken. Deze beleidsnota beschrijft de kaders hoe de Gemeente Buren wil voldoen aan de voorgestelde eisen voor het opwekken van zon- en windenergie. Deze beleidsnota zal dinsdag 15 december verder worden behandeld in de raad.

Voor de geïnteresseerden is onderaan deze nieuwsbrief de link te vinden naar de beleidsnota.

Uw mening en inbreng is van belang!
De PCG fractie vindt het belangrijk om te weten hoe u tegen bovenstaande aankijkt en wat u vindt van windmolens en zonnevelden. Daarom willen wij u vragen om via onderstaande knop uw mening achter te laten. Deze mini-enquête bevat 4 vragen en de mogelijkheid om (anoniem) een opmerking achter te laten.