Verruiming zondagsopenstelling: PCG stemt tegen!

2018-04-30T09:26:23+02:00 30 april 2018|Nieuws|

Alle winkels in gemeente Buren kunnen op de zondagen van mei t/m september 2018 zelf bepalen of zij open gaan. Dat maakte de gemeenteraad mogelijk met een motie die dinsdag 24 april 2018 werd aangenomen. De fracties van VVD, Gemeentebelangen, PvdA, D66, CDA en PvdD dienden de motie in. Alleen de Protestants Christelijke Groepering (PCG) stemde tegen.

De coalitievorming tussen Gemeentebelangen, VVD en PvdA is nog niet afgerond. Dat betekent dat de definitieve Verordening Winkeltijden nog even op zich laat wachten. Toch willen de zes fracties dat in het toeristisch seizoen 2018 al van de zondagsopenstelling kan worden geprofiteerd. Daarom stelden ze een motie op om zondagsopenstelling tussen mei en september mogelijk te maken.

Wat betekent de motie concreet?

  • Winkeliers mogen van mei t/m september 2018 zelf bepalen of ze wel of niet open gaan op zondag.
  • Het college van B&W bereid de aanpassing van de Verordening Winkeltijden nu voor, volgens de wensen van de raad.
  • Het college van B&W zal tot de Verordening definitief is niet handhavend optreden tegen winkels die op zondag open zijn.