PCG kritisch over plaatsing AVRI containers op Lingemeer

2019-05-06T08:32:22+02:00 6 mei 2019|Nieuws|

De PCG is door inwoners van het Lingemeer benaderd over het proces dat uiteindelijk moest leiden tot een gedragen besluit voor de locaties waar de ondergrondse restafval containers moeten komen.

Mede daardoor heeft de PCG in de laatste raadsvergadering  daarover kritische vragen gesteld aan de wethouder.

Kort daarop volgde een proces van briefwisseling vanuit de Avri naar de inwoners van het Lingemeer. Daaruit bleek uiteindelijk dat er besluiten over de locaties genomen waren, met als gevolg dat de inwoners van het Lingemeer, in tegenstelling tot de afspraken, een veel verdere afstand zouden moeten afleggen om bij een container te komen, dan dat dit in de andere dorpskernen het geval zou zijn.

“Onacceptabel” volgens fractievoorzitter Erik Zaaijer van de PCG. “Het Lingemeer valt dan wel onder het dorp Lienden, maar is uiteindelijk wel een zelfstandige woonkern met 385 huishoudens waar dezelfde uitgangspunten gehanteerd moeten worden als in andere kernen. Als er dan redenen zijn om af te wijken van bepaalde voorwaarden welke gesteld zijn aan de plaatsing van de ondergrondse containers dan dient dit in een goed en breed gedragen overleg met de inwoners gedaan te worden”.

Zaaijer is na diverse gesprekken met inwoners en de terugkoppeling door wethouder Keller positief over de ondernomen acties die tot nu toe door Keller zijn ingezet om opnieuw met de inwoners van het Lingemeer in overleg te gaan om te komen tot een breder gedragen besluit over de locaties waar de containers zouden moeten komen.

Goede inwonersparticipatie vindt de PCG  heel erg belangrijk en noodzakelijk  in onze samenleving. Zeker als het om ingrijpende besluiten gaat welke op grote schaal consequenties hebben voor langere tijd.

Het is dan ook altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!