PCG terughoudend op uitgifte van gronden voor windmolens en zonnepanelen

2021-01-25T22:55:34+01:00 22 januari 2021|Nieuws|

Energietransitie: in Nederland zijn er genoeg bestuurders die hun mond er vol van hebben. En eveneens genoeg Nederlanders die hun mond weer vol hebben van een bestuurder die weer (te) veel over energietransitie praat. Kortom een actueel onderwerp waar inmiddels in het hele land streken en dorpen van over de streek zijn gegaan.

Waarom we dit zo schrijven? Omdat het op dit moment heel concreet wordt als het gaat over het inzetten van windmolens en zonnevelden. Uit de recent gehouden enquĂȘte is gebleken dat de achterban van de PCG redelijk positief is over de energietransitie waar we voor staan. Maar ook dat dit onderwerp zeer gevoelig ligt. Dat is ons als PCG-fractie wel duidelijk geworden.

Hoewel het een Bijbelse opdracht is om zorg te dragen voor onze wereld en deze duurzaam te benutten en te onderhouden, zien we dat dit schuurt met welke impact dit heeft op onze leefomgeving. Want niemand zal het fijn vinden om een windmolen met een as-hoogte van maar liefst 150 meter in zijn achtertuin te hebben. En iedereen begrijpt dat we vruchtbare teeltgronden niet moeten opofferen voor zonneparken. Dit nog los van het feit dat zelfs de duurzaamheid van windmolens en zonnepanelen bediscussieerd kan worden.

Tegelijk voelen we de hete adem van de provincie in onze nek. Voor 1 juni 2021 moet regionaal vastgesteld worden welke grootschalige projecten in de Gemeente Buren zullen bijdragen aan het behalen van de doelen voor 2030 voor het opwekken van zon- en windenergie in de provincie Gelderland. Hierbij gaat het dus niet zo zeer om de vraag of we zon- en windenergie willen opwekken, maar hoe we aan de eisen van de provincie zullen voldoen. Kiezen wij niet waar we de windmolens of zonneparken moeten komen? Dan zal de provincie dit voor ons gaan doen. Iets waar we zeker van zijn dat dit niet ten goede komt voor onze inwoners.

Op dinsdag 26 januari 2021 zal het onderwerp energietransitie in de raad worden behandeld. U mag van ons verwachten dat wij ons sterk maken voor de volgende standpunten:

 • De PCG is terughoudend met uitgifte van gronden voor windmolens en zonnepanelen;
 • De PCG gaat zich maximaal inzetten om de schade op de leefomgeving en impact op bewoners zo minimaal mogelijk te houden:
  • De PCG zal zich inzetten om alternatieve constructies (zoals zonnepanelen op het water) in te gaan zetten, die de leefomgeving van onze inwoners en de natuur minder aantasten;
  • De PCG wil dat prachtige unieke en kenmerkende gebieden niet worden aangetast door het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens;
 • De PCG wil voorkomen dat de provincie de gemeente gaat overrulen en straks gebieden gaat aanwijzen waar windmolens/zonneparken moeten komen. Daar worden inwoners zeker ongelukkig van en zal op veel verzet stuiten;
 • De PCG is zich ervan bewust dat er concessies gedaan zullen moeten worden om te voorkomen dat de provincie gebieden gaat aanwijzen;
 • De PCG wil in overleg met de inwoners om de zoekgebieden te onderzoeken en is zich tegelijk ervan bewust dat het nooit mogelijk zijn om alle inwoners tevreden te stellen;
 • De PCG gaat zich maximaal inzetten om in ieder geval bij nieuwbouw (van bedrijfsruimtes) standaard zonnepanelen te laten plaatsen op daken;
 • De PCG gaat zich maximaal inzetten om ervoor te zorgen dat de opbrengsten van duurzame energie niet naar grote projectontwikkelaars gaat, maar zoveel als mogelijk terugkomt bij de inwoners;
 • De PCG gaat zich maximaal inzetten om niet alleen naar de duurzaamheid van energieopwekking te kijken, maar vooral ook naar de duurzaamheid in de gehele keten (van productie tot recycling).

De conclusie is dat we als gemeente Buren nog grote uitdagingen op dit onderwerp moeten aangaan. Wij zijn benieuwd naar uw reactie of suggesties. Laat het ons weten!