PCG Buren stelt vragen over autocross in Ommeren

2018-10-12T08:47:55+02:00 12 oktober 2018|Nieuws|

De PCG heeft via een  aantal inwoners van de gemeente Buren mee gekregen dat er een autocross evenement is georganiseerd aan de Ommerenwal in Ommeren. In eerste instantie op 7 oktober 2018, naar nu blijkt is dit opgeschoven naar 14 oktober 2018. De  omwonenden zijn door de vergunninghouder niet geïnformeerd. In de vergunning zijn hierover dwingende voorwaarden opgenomen. De PCG heeft hierover aan het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Heeft het college getoetst of de communicatie van en over bekendmakingen m.b.t. vergunningen voldoende bekend is bij onze inwoners, (het gaat hier dan ook over tijdelijke vergunningen t.b.v. een evenement) en wat is hiervan de conclusie ?
  2. Door wie worden de bepalingen in de uitgegeven vergunningen gecontroleerd (bijv. communicatie aan omwonenden door de vergunninghouder); hoe wordt gecontroleerd  tijdens het evenement (geluid/verkeersoverlast)?
  3. Welke actie onderneemt het college als bepalingen uit de vergunning niet worden nageleefd of uitgevoerd?
  4. Er zijn situaties denkbaar waarin een uitgegeven vergunning ook impact kan hebben voor ondernemers in de omgeving waarvoor een tijdelijke evenementenvergunning is uitgegeven. Op welke wijze worden deze ondernemers door de vergunningverlener op  voorhand betrokken en hoe is de vertaling hiervan in de  vergunningsvoorwaarden? Is het bij het college bekend hoeveel bezoekers er bij genoemd evenement aanwezig zijn?

De PCG verwacht van het college van Burgemeester en Wethouders dat de voorwaarden in de vergunning worden nageleefd en hierop wordt toegezien en zo nodig handhavend wordt opgetreden. Tevens dat de omwonenden en ondernemers worden geïnformeerd en op voorhand betrokken worden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de vergunningsvoorwaarden.