Over ons

/Over ons
Over ons 2021-02-22T22:13:05+01:00

De Protestants Christelijke Groepering (PCG) is opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw. De PCG neemt de Bijbel als uitgangspunt bij haar politiek handelen. Dit betekent concreet dat de PCG alleen dan met een besluit instemt als dit rechtvaardig en sociaal is.

De PCG is een lokale partij en heeft geen enkele binding met een landelijke partij. Het grote voordeel hiervan is dat de PCG zelfstandig beslissingen kan nemen, zonder daarbij gehinderd te worden door landelijke beginselen.

Geschiedenis

De PCG bestaat zoals gezegd al van voor de Tweede Wereld oorlog. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de kandidatenlijst voor de verkiezingen opgesteld door de kerkbesturen van Ingen en Lienden. Gelijktijdig met de oprichting van de de Eben-Haezer school werd de PCG omgevormd tot een zelfstandige groepering. De belangrijkste drijfveer hierachter was meester de Groot, die tevens de eerste lijsttrekker was. De Groot werd later wethouder en nog weer later burgemeester van Nieuwpoort en Harderwijk. De PCG ging door met H. Freeke, W. van Kalkeren, J. van Vessem en Chr. de Lange.

De PCG in Buren heeft eveneens een lange geschiedenis. Een van de bekendste persoonlijkheden binnen deze afdeling was de heer Thijssen, die tientallen jaren in de gemeenteraad heeft gezeten

De PCG in Maurik is opgericht in 1998. De belangrijkste kartrekker hiervan was G. van Ledden.

Deze drie afdelingen van de PCG werden bij de herindeling van 1999 samengevoegd tot een groepering. De politieke leiders hiervan waren H. Freeke, J. van Vessem, J. Thijssen en G. van Ledden. Bij de verkiezingen van 2002 kwamen G. Velthorst en C. van de Bijl in de gemeenteraad. Deze werden in hun raadswerk bijgestaan door H. de Ronde en Chr. De Lange. Sinds de verkiezingen van 2006 tot en met de verkiezingen van 2018 heeft de PCG zitting gehad in de coalitie. Namens de PCG heeft H. de Ronde in het college gezeten als wethouder financiƫn. Vanaf de verkiezingen in maart 2018 kwam de PCG als oppositiepartij in de gemeenteraad. Na het opstappen van 2 wethouders en een breuk in de coalitie eind 2019, maakt de PCG weer onderdeel uit van de coalitie.

Per januari 2019 heeft C. van de Bijl het fractievoorzitterschap overgedragen aan raadslid H. Zaaijer.

De fractie

Dhr. H. (Erik) Zaaijer
Dhr. H. (Erik) ZaaijerGemeenteraadslid | Fractievoorzitter
Gehuwd, 4 kinderen en woonachtig in Lienden. Werkzaam als operationeel manager in de pluimvee verwerkende industrie. Actief in de fractie als fractievoorzitter.
Dhr. C. (Kees) van de Bijl
Dhr. C. (Kees) van de BijlGemeenteraadslid
Ik ben werkzaam in de boomkwekerij. Bijna 16 jaar raadslid ( PCG). Bestuurslid van de G.B.S – midden Betuwe en tevens 2 jaar diaken in de gereformeerde gemeente te Opheusden. Maart 2018 was de vijfde keer dat ik meegedaan heb met de gemeenteraadsverkiezingen.
Dhr. C. (Christiaan) de Lange
Dhr. C. (Christiaan) de LangeGemeenteraadslid
Al ruim 40 jaar ben ik actief voor de PCG waarvan 19 jaar als raadslid. Eerst in de gemeente Lienden en na de herindeling, voor de gemeente Buren. Financiƫn, Woningbouw, Onderwijs en WMO hebben mijn speciale aandacht.
Dhr. Elbert van Leeuwen
Dhr. Elbert van LeeuwenBurgerraadslid
Geboren, opgegroeid en woonachtig in Eck en Wiel. Werkzaam als Scientist in de eierwerkingsindustrie. Sinds september 2020 actief als burgerraadslid van de PCG.
Dhr. Rijk Prosman
Dhr. Rijk ProsmanBurgerraadslid
Opgegroeid en woonachtig in Lienden. Betrokken burger van de gemeente Buren. Werkzaam als ICT- en Security Consultant. Sinds september 2020 actief als burgerraadslid van de PCG.