PCG zeer bezorgd over overdracht stortberg Avri

2020-12-10T21:18:27+01:00 23 oktober 2020|Nieuws|

Het ligt in de planning dat de stortberg van Avri overgedragen wordt aan de provincie Gelderland. Daarvoor staan enkele miljoenen gereserveerd. Met de huidige rekenrente die de provincie hanteert is er voldoende geld om bij overdracht de stortberg langjarig te onderhouden.

Gedeputeerde Staten heeft echter een voorstel gedaan aan Provinciale Staten om de rekenrente fors te verlagen: van 4,6% naar 3,1%. Dat betekent dat de GR-Avri maar liefst 10 miljoen extra moet overdragen en dat wel op korte termijn. Voor de gemeente Buren betekent dat op korte termijn 1,1 miljoen moet worden overdragen aan de provincie. Geld dat wij daar niet voor gereserveerd hebben en een dermate groot bedrag dat voor de fractie van de PCG onaanvaardbaar is.

Met de rekenrente is wel wat aan de hand: de provincie Zuid-Holland verhoogde juist de rekenrente en het rendement van de provincie over 2019 geeft geen reden om naar 3,1% gaat. Daar komt nog bij dat de provincie voor de stortbergen die in eigen beheer zijn de rekenrente niet verlaagd en zelf dus ook geen storting doet in het nazorgfonds. Dat vindt de PCG oneerlijk en onjuist. Daar komt bij de forse daling van de rekenrente door de provincie ook niet in een eerder stadium aangegeven en is voor de 8 Avri-gemeenten een complete verrassing.

De Avri stortplaats is een gesloten stortplaats en daarmee een uitzondering op de nog open zijnde stortplaatsen en kan doordat het gesloten is geen inkomsten verwerven door stort. En daarmee ook geen gelden reserveren voor overdracht.

De PCG is zeer bezorgd over de gang van zaken en roept GS en PS op om de rekenrenteverlaging niet van toepassing te zijn op de overdracht van de stortberg van Avri. De PCG heeft contact over dit onderwerp gehad met de statenfractie van de SGP en die heeft inmiddels vragen gesteld over de toepassing van de rekenrente. De provinciale staten vergadert op DV 28 oktober.