Nieuwe burgerraadsleden beëdigd

2020-09-15T22:49:17+02:00 15 september 2020|Nieuws|

Burgemeester Jan de Boer heeft op dinsdagavond 15 september twee nieuwe burgerraadsleden beëdigd: Elbert van Leeuwen en Rijk Prosman.

Een burgerraadslid heeft een ondersteunende taak naar de vaste raadsleden en een beperkte bevoegdheid. Hij/zij mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de raad. Ze kunnen alleen in de raadscommissies benoemd worden op voordracht van de fractie en krijgen toegang tot alle stukken die ook ter beschikking staan van raadsleden.