Informateur benoemd

2019-10-11T15:33:49+02:00 11 oktober 2019|Nieuws|

Donderdagavond 10 oktober hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad van de gemeente Buren overleg gehad. Zij hebben gesproken over de stappen die genomen moeten worden om uit de ontstane bestuurscrisis te komen. Afgelopen dinsdag brak Gemeentebelangen Buren (GB) de coalitie. Dit nadat vorige week de wethouders Keller (GB) en Russchen (PvdA) hun ontslag indienden bij de raad.

Als grootste partij in de raad heeft GB het voortouw genomen en voorgesteld om Wouter de Jong aan te wijzen als informateur. Wouter de Jong is een zeer ervaren adviseur in het openbaar bestuur. Hij is eerst wethouder van gemeente Houten geweest en later burgemeester. Ook was hij gedeputeerde in de provincie Utrecht. Alle fractievoorzitters zijn akkoord gegaan met het voorstel om de heer De Jong als informateur aan te stellen.

Omdat wethouders Keller en Russchen een maand na hun ingediende ontslag zullen vertrekken, is het belangrijk dat snel duidelijk wordt hoe het verder moet. Tegelijkertijd is het van belang dat de basis wordt gelegd voor een stabiele en productieve samenwerking naar de toekomst toe. Als informateur zal de heer De Jong met alle partijen gesprekken voeren over de mogelijkheden voor samenwerking binnen de gemeenteraad. Deze gesprekken zullen plaatsvinden vanaf eind volgende week. Het streven is om binnen enkele weken alle gesprekken af te ronden, zodat er stappen gezet kunnen worden naar de vorming van een nieuw college.

Informateur Wouter de Jong