Energie en duurzaamheid

2020-11-17T21:36:45+01:00 17 november 2020|Nieuws|

Het niet onbekend voor onze inwoners in de gemeente Buren dat de PCG-fractie zich altijd al vol heeft ingezet voor woningbouwontwikkeling en bevordering van nieuwbouwplannen.

Het is zo langzamerhand bij iedereen wel duidelijk dat we wereldwijd met een grote transformatie bezig zijn als het gaat om ons energieverbruik. Deze transformatie heeft met het akkoord van Parijs concrete vormen gekregen. Niet alleen voor Nederland maar intussen ook voor provincies en gemeenten. Zo is intussen ook bekend welke opgave onze gemeente moet gaan invullen.

Met de huidige vormen van techniek zijn windmolens en zonnepanelen de meeste bekende technieken om duurzame energie op te wekken. We hebben al veel initiatieven gezien in onze gemeente en daar zijn we erg blij mee. Maar wij kijken wel kritisch naar hoe deze transformatie nu moet gaan plaatsvinden.

De PCG fractie vindt deze energietransitie een belangrijk onderwerp. Niet alleen om daarmee te voldoen aan de opdracht uit het akkoord van Parijs, maar wij mogen het ook zien als een Bijbelse opdracht om duurzaam en verantwoord met de aarde en onze leefomgeving om te gaan. We zijn ons echter ook bewust van de impact op de omgeving van bijvoorbeeld windmolens. Daarom zullen wij hier kritisch en zeer zorgvuldig naar kijken.

De PCG fractie vindt zeer belangrijk te weten hoe u hier tegenaan kijkt en wat u vindt van windmolens en zonnevelden. Daarom nodigen wij u uit om middels onze site uw reactie, mening of oplossingen aan ons mee te geven, zodat wij dit als fractie weer mee kunnen nemen in onze inbreng in deze transformatie. Uiteraard kunt u ook uw mening aan ons meegeven over andere onderwerpen welke u belangrijk vindt.

Wij zien uit naar uw reactie.