PCG stemt in met de begroting van 2021

2020-11-17T21:41:28+01:00 17 november 2020|Nieuws|

Het college heeft een sluitende begroting voor 2021 kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. De PCG is hier positief over en heeft met deze begroting ingestemd.

Wel heeft de PCG aangegeven kritisch met de gemeentefinanciƫn mee te blijven kijken. De meerjarenbegroting is namelijk nog niet sluitend. En gezien onze gemeente voor de langere termijn nog forse uitdagingen heeft, vindt de PCG het belangrijk om kritisch mee te blijven kijken op de uitgaven van onze gemeente.

Aan de andere kant is het wel belangrijk om de juiste investeringen te blijven doen om zo de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden en juist nog verder te verbeteren. Zo komt komend jaar het huisvestingsplan voor onze basisscholen weer ter besluitvorming in de gemeenteraad. Hiermee geeft de gemeente richting en budget om onze basisscholen goed te onderhouden. Maar ook voor het verkeer- en vervoerplan heeft de PCG veel aandacht gevraagd. Hierin wordt o.a. de gesteldheid van onze wegen geregeld maar ook de veiligheid van gebruikers en aanwonenden . Zo vindt de PCG dat o.a de Vogelenzangseweg in Lienden en de Culemborgseweg in Asch wegen zijn waar extra aandacht en geld aan besteed moet worden om deze wegen veiliger te maken. De omgevingsvisie moet ook worden vastgesteld; een belangrijk onderwerp voor de PCG .
In deze visie worden de uitgangspunten bepaald voor het bestemmingsplan en daarmee wordt van alles geregeld m.b.t. bouwen en wonen, omgevingsvergunningen, aanleg vergunningen. Kortom, een groot scala aan onderwerpen komen hierin aan bod. Zeker voor de agrarische sector kan het bepalend zijn hoe in de visie bepaalde zaken worden vastgelegd. De PCG is goed op de hoogte van de uitdagingen in deze sectoren en zal deze ook zeker meenemen in haar inbreng op deze visie.