PCG Buren 2020-11-17T21:40:51+01:00

Welkom bij PCG Buren!

Op deze website vindt u informatie over de PCG.

De PCG Buren is al tientallen jaren een politieke partij, die niet gebonden is aan een landelijke partij. De PCG richt zich op zaken in uw directe leefomgeving. Zij luistert naar wat u belangrijk vindt en probeert op basis daarvan VERANTWOORD en BETROUWBAAR de belangen van de gemeente te behartigen. Dus geen onnodige lastenverhoging. Maar wel aandacht voor een goede en veilige leefomgeving. Daarom streeft de PCG naar stabiliteit en continuïteit op alle beleidsterreinen. Zij laat zich hierbij leiden door GODS WOORD.

Verantwoord, betrouwbaar en vooruitstrevend. Dat zijn de steekwoorden waarmee de PCG in de raadsperiode van 2018- 2022 de belangen van alle inwoners van gemeente Buren wil behartigen.

PCG Buren staat voor:

  • Een klantgericht, efficiënt gemeentebestuur

  • Aandacht voor de agrarische sector

  • Betaalbaar bouwen voor eigen inwoners

  • Geen bezuinigingen op de zorg

  • Ruimte om te ondernemen

  • Gezonde financiën

  • Zondagsrust

Bekijk hier het verkiezingsprogramma