www.pcg-buren.nl

 

 

Nieuws
 

Begroting 2015 en meerjarenraming 2015-2018
Lees verder >

Renovatie Pr. Willem Alexanderschool kan nu starten
Lees verder >


 
 

 

 

 

Welkom op de website van de PCG Buren!

 

 


Op deze website vindt u informatie over de PCG.

 

De PCG Buren is al tientallen jaren een politieke partij, die niet gebonden is aan een landelijke partij. De PCG richt zich op zaken in uw directe leefomgeving. Zij luistert naar wat u belangrijk vindt en probeert op basis daarvan VERANTWOORD en BETROUWBAAR de gemeente te besturen. Dus geen onnodige lastenverhoging. Maar wel aandacht voor een goede en veilige leefomgeving. Daarom streeft de PCG naar stabiliteit en continuïteit op alle beleidsterreinen.Zij laat zich hierbij leiden door GODS WOORD.

 

Ook in de komenden raadsperiode (2014-2018) probeert de PCG uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de PCG verantwoord verder

 

 

 

 


Copyright 2014 © PCG Buren. Alle rechten voorbehouden.